You are at: Home / rgpd / Detall dels tractaments / Videovigilància
Videovigilància. Informació bàsica sobre protecció de dades

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat

BIBLIOTECA DE CATALUNYA

CIF

Q5850029I

Adreça postal

Carrer de l'Hospital, 56. 08001 Barcelona

Telèfon

34 93 270 23 00

Adreça electrònica

http://www.bnc.cat

bustia@bnc.cat

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Finalitat

Captació, gravació, transmissió, conservació i emmagatzematge de les imatges de les persones que accedeixen físicament a les dependències de la Biblioteca de Catalunya, per tal de garantir la seva seguretat i la dels seus béns.

Conservació de les dades

Les gravacions obtingudes, d’acord amb l’article 8 de la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància, són destruïdes en el termini màxim d’un mes a partir de la seva captació llevat que estiguin relacionades amb infraccions penals o administratives greus en matèria de seguretat pública, amb una investigació policial en curs o amb un procediment judicial o administratiu obert.

 

LEGITIMACIÓ

Base legal

Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament d’acord amb:
Llei orgànica 4/1997, de 4 d’agost per la qual es regula la utilització de videocàmeres per les forces i cossos de seguretat de l’estat en llocs públics.
Llei 5/2014, de 4 d’abril de Seguretat Privada

 

DESTINATARIS (cessió de dades)

Identitat destinataris

Les dades podran ser cedides al Ministeri Fiscal, als jutjats i tribunals d’acord amb el que preveu l’article 11.2.d) de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i a les forces i cossos de seguretat, de conformitat amb l’article 4 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat amb la finalitat d’investigació d’actes il·lícits que hagin estat enregistrades en el camp de visió del sistema de videovigilància.

 

DRETS

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si la Biblioteca de Catalunya tracta dades personals que la concerneixen, o no.

DRET

CONTINGUT

CANALS D’ATENCIÓ

Accés

Teniu dret a consultar les vostres dades personals

 

- Per correu postal

 

- Electrònicament

Rectificació

Teniu  dret a modificar les vostres dades   personals quan siguin inexactes

Supressió

Teniu dret a sol·licitar la supressió de les vostres dades quan ja no siguin necessàries   per a les finalitats per a les quals es van recollir

Oposició

Teniu dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades amb finalitats de màrqueting,   inclosa l’elaboració de perfils. La Biblioteca de Catalunya deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Limitació del tractament

Podeu sol·licitar la limitació al tractament de les vostres dades d’acord amb les circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD. En aquest cas únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

Com podeu exercir els drets:

- Per escrit a:

BIBLIOTECA DE CATALUNYA
Carrer de l'Hospital, 56.
08001 Barcelona

- Per correu electrònic:  bustia@bnc.cat

Quines vies de reclamació hi ha:

Si considereu que   els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una   reclamació adreçada a l’Autoritat Catalana de Protecció de dades  mitjançant les següents vies:

- Per la seu electrònica de l'Autoritat amb signatura electrònica.

- Per correu postal, amb signatura manuscrita, adreçat a: c/Rosselló, 214,   esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona.

- Presencialment, amb signatura manuscrita, al Registre d'entrada de   documents de l'APDCAT (c/Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona, de   dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h), al Registre d'entrada de qualsevol òrgan de l'Administració de la Generalitat de Catalunya o de l'Estat, o   en una oficina de correus.