You are at: Home / Professionals / Cataloging / MARC Office / Declaració relativa al futur del format MARC a Catalunya
Declaració relativa al futur del format MARC a Catalunya

Comissió Assessora de Catalogació de la Biblioteca de Catalunya

 

La Comissió Assessora de Catalogació, creada l'any 1998 per la Biblioteca de  Catalunya per a donar directrius en matèria de catalogació de forma consensuada,  ha acordat recentment prendre una postura col·lectiva davant el canvi d'escenari  que s'està produint entorn als diferents formats MARC.

Des de la seva creació, la Comissió Assessora de Catalogació va assenyalar la  prioritat d'analitzar el format CATMARC emprat a Catalunya de cara a la seva  possible actualització o substitució pel format americà (que en aquells moments  encara era conegut com a USMARC. En reunions successives la Comissió ha debatut  els avantatges i inconvenients de les diferents solucions estudiades i  proposades. Mentrestant la situació internacional ha canviat: primer va ser la  convergència del format americà i canadenc en l'anomenat MARC 21 i més  recentment ha estat la decisió presa, a inicis d'aquest any, per la British Library, d'abandonar el manteniment de l'UKMARC (que havia estat el punt de  partida del CATMARC( i d'adoptar el format MARC 21 en un termini aproximat de  tres anys.

La Comissió Assessora de Catalogació ha considerat convenient expressar  públicament la resolució adoptada en la seva darrera reunió de 2 d'octubre de  2001 d'iniciar els processos per a l'adopció del format MARC 21 per part de les  biblioteques catalanes.

La Comissió creu que els avantatges del MARC 21 són innegables i que els  possibles problemes derivats de la transició d'un format a l'altre es poden  resoldre amb una
planificació adequada. Amb aquesta finalitat ha proposat la  creació d'una subcomissió que ha de tenir les funcions d'analitzar els aspectes  implicats en el canvi i fer una
proposta realista a mig/llarg termini de com  s'ha de dur a terme.

La Comissió preveu mantenir informat el col·lectiu professional i les  institucions i centres interessats en aquestes gestions de les activitats que  realitzi la subcomissió.

Esperem que aquesta declaració d'intencions serveixi per clarificar el futur  del format a Catalunya, i és amb aquesta finalitat que es difon i es fa pública  per part d'aquesta
Comissió.

Octubre de 2001