You are at: Home / About us / Vídeos de la BC
Vídeos de la BC

Previous videos

 

 

Amb esperit olímpic! Revistes esportives a Catalunya: dels inicis a la Barcelona del 92 (febrer 2024)

Descripció de l'exposició

 

Joan Gaspar i Elvira Farreras, promotors de la cultura a la Barcelona del segle XX (gener 2024)

Descripció de l'exposició