You are at: Home / Collections / Search the collections / Pujol Grau, Joaquim
Pujol Grau, Joaquim

(Barcelona, 1938-)
Artista plàstic

Fons gràfic

Dibuixos originals, estampes, cartells i catàlegs d’exposicions d’art de Pujol Grau o organitzades per ell, destaquen especialment els documents relacionats amb la Fira d'Art de Salàs de Pallars i les activitats d’artistes catalans i italians realitzades als Abruços (Abruzzi, Itàlia) o a Catalunya, promogudes per l’artista.

Acces: In process, check their availability to    

Scope: 1956-2017

Origin: Donatiu Joaquim Pujol Grau

Origin date: 2015, 2017

Related URL's :

Enciclopèdia catalana
Diari Ara

Tags: Art , Drawings , Engravings , Posters

Return