You are at: Home / Collections / Search the collections / Moja, Marquesat de
Moja, Marquesat de

Arxiu patrimonial que reuneix el patrimoni  dels diferents llinatges. Els més destacats són el llinatge Copons que entronquen amb els Desbosc, els Oms i els Guimerà; el llinatge Cartellà Desbac, a partir dels quals entronquen els Malla. Títol concedit el 1702 a Ramon de Copons i de Grimau, senyor de la Torre de Moja (Alt Penedès).

Consta de 497 unitats d'instal·lació que ocupen 28 metres lineals més uns 2.500 pergamins. Una part dels pergamins es pot consultar a la base de dades del Fons de pergamins de la Biblioteca de Catalunya.

Arxiu

Fons patrimonial compost per plets, genealogies, comptabilitat domèstica, administració del patrimoni, llevadors de censos i censals, correspondència familiar, títols, privilegis, beneficis eclesiàstics, etc.

Acces: Room reservation

Scope: Del s. XI al XX amb predomini dels segles XVI-XIX

Origin: Compra a Eduard Mitjana de les Doblas, i permuta amb la Diputació de València

Origin date: 1952 i 1955

Related URL's :

Gran Enciclopèdia Catalana

Fons de pergamins de la Biblioteca de Catalunya 889-1850

Tags: Archive , Patrimonial archives

Return