You are at: Home / Collections / Search the collections / Massanés, Josep
Projecte del Pla de Palau (Barcelona)

Massanés, Josep

(Barcelona,1777-1857)

Enginyer militar i acadèmic de San Fernando

Manuscrits

Documentació personal, correspondència rebuda i memòries i projectes urbanístics i d'enginyeria militar (Ms. 1374 - 1375).

Acces: In process, check their availability to    

Scope: 1807-1857

Origin: Donatiu d'Antoni Rubió i Lluch

Origin date: 1936

Related URL's :

Enciclopèdia Catalana: Josep Massanés i Mestres

Felío A. Villarrubias, Noticia de un colección de papeles de José Massanés y Mestres y Josefa Massanés de González existentes en la Sección de Manuscritos (ed. Barcelona: Casa Provincial de Caridad, 1966): demanar aquí

:

Tags: Correspondences , Engineering

Return