You are at: Home / Collections / Search the collections / Fons de la Casa Jolis
Fons de la Casa Jolis

Estampes

Documents impresos per la impremta Jolis-Pla

Acces: Room reservation

Origin: Un primer conjunt procedent de la casa Jolis – viuda Pla, va entrar a la Biblioteca de Catalunya el 1918. L’any 1987 els hereus de la impremta (família Martínez Dalmases) van vendre a la BC un important lot de gravats i matrius xilogràfiques que conservaven. A l'Arxiu administratiu de la BC es conserva documentació d'aquesta compra a la caixa 1200/9 i 1098/3

Origin date: 1918/1987

Matrius xilogràfiques

Acces: Room reservation

Origin: Un primer conjunt procedent de la casa Jolis – viuda Pla, va entrar a la Biblioteca de Catalunya el 1918. L’any 1987 els hereus de la impremta (família Martínez Dalmases) van vendre a la BC un important lot de gravats i matrius xilogràfiques que conservaven. A l'Arxiu administratiu de la BC es conserva documentació d'aquesta compra a la caixa 1200/9 i 1098/3

Origin date: 1918/1987

Tags: Art , Bussines archives , Engravings

Return