You are at: Home / Collections / Search the collections / Abadal, Família (Mataró)
Abadal, Família (Mataró)

Els Abadal són un llinatge d’impressors i gravadors catalans.Una de les branques de la família van treballar com a impressors i xilògrafs de Mataró els segles XVIII i XIX.

Matrius xilogràfiques

Planxes de fusta

Acces: Room reservation

Origin: Compra a la família Vidiella descendents dels Abadal de Mataró

Origin date: 2002

Tags: Art , Engravings

Return