You are at: Home / Collections / Search the collections


Search the collections

Access directly to the index by letter:

Vergés i Matas, Josep

(Palafrugell, 1910 - Barcelona, 2001)
Fundador i promotor, amb d'altres, de la revista i l'editorial Destino, la qual dirigí fins el 1989. Impulsà l'edició de l'obra completa de Josep Pla i els premis literaris Nadal i Josep Pla.

Querol i Gavaldà, Miquel

(Ulldecona, 1912 - Barcelona, 2002)
Composer and musicologist

Curial edicions catalanes

Barcelona 1972-1995

Club de Futbol Junior

(Barcelona, 1917)
Sport and cultural society

Homs, Joaquim

(Barcelona, 1906-2003)
Composer, violoncellist and industrial engineer

Gerhard, Robert

(Valls, 1896 - Cambridge, 1970)
Composer