Menú superior

Ets a: Inici / Serveis / Venda en línia reproduccions digitals
Venda en línia de reproduccions d’alta qualitat dels fons de la Biblioteca de Catalunya

La BC ofereix la venda en línia de reproduccions digitals d’alta qualitat de documents en domini públic, lliures de drets d’autor.
Tríptic informatiu

Les reproduccions corresponen a documents digitalitzats de la biblioteca i s’hi accedeix des dels Serveis addicionals del catàleg en línia. A mesura que es vagin digitalitzant més documents en domini públic, es podran adquirir pel mateix sistema.

 

Exemple d'un registre al catàleg amb l'opció destacada

(L'opció "Voleu una reproducció digital d'alta qualitat (venda en línia)?" només apareix en els casos que el document estigui digitalitzat per la BC)

 

Aquestes imatges d’alta qualitat es poden utilitzar per a investigació o per a ús públic, comercial o no. En el procés d’adquisició s’haurà d’indicar quin tipus d’ús se’n vol fer i abonar el preu públic corresponent a cada cas.

Condicions per a ús públic d’obres en domini públic

En cas que es faci un ús públic de les reproduccions, s’hauran de seguir les següents indicacions:

  • Citar la procedència de la reproducció: Biblioteca de Catalunya. Barcelona
  • Fer un sol ús per la finalitat declarada: edició, publicitat, comunicació pública
  • Lliurar un exemplar a la BC de l’obra, tant si és analógica com digital
  • Quan l’ús públic sigui comercial, s’haurà d’abonar la taxa corresponent

   Preus públics

Imatges digitals

0,40 €/u.

So. 1 cançó o un fragment sonor fins a 4 minuts

0,50 €/u.

Reproducció d’audiovisual. Fins a 30 minuts

5,00 €/u.

Reproducció d’audiovisual. de 30 minuts a 2 hores

10,00 €/u.

Reproducció d’audiovisual. de 2 a 4 hores

15,00 €/u.

   Preus públics per ús comercial

En el cas que la persona usuària destini les reproduccions a un ús comercial o lucratiu, ha d'abonar a la Biblioteca de Catalunya, a més de les tarifes de reproducció, les que estableix aquest apartat. Això no obstant, si els drets d’explotació de l’obra corresponen a un tercer, la persona usuària ha de sol·licita el permís i, si escau, remunerar la persona titular dels drets esmentats.

Imatge

Ús editorial

20,00 €/u.

Ús publicitari

60,00 €/u.

Ús en comunicació pública

60,00 €/u.

So

Ús editorial i en comunicació pública

20,00 €/cançó o fragment sonor de fins a 4 minuts

Ús publicitari

60,00 €/cançó o fragment sonor de fins a 4 minuts

Imatge mòbil

Ús editorial i en comunicació pública

20,00 €/hora o fracció

Ús publicitari

60,00 €/hora o fracció

Bonificacions

En els casos de sol·licituds d'institucions públiques i entitats privades sense ànim de lucre, s'aplica una reducció del 50%.
Si una sol·licitud és de 10 o més unitats o hores, s'aplica una reducció del 50%.

Exempcions

Els membres de l’IEC queden exempts de l’aplicació del preus per reproducció del material bibliogràfic per als seus treballs d’investigació.