Menú superior

Ets a: Inici / Serveis / Filmacions
Condicions de les filmacions i dels reportatges fotogràfics

S’ha de sol·licitar el permís a la Direcció de la Biblioteca de Catalunya (BC) a través del formulari Sol·licitud de reportatges gràfics i fotogràfics, filmacions i rodatges

Un cop autoritzat l’enregistrament per la Direcció, l’Àrea de Difusió de la BC respondrà al sol·licitant indicant-li la quantitat que ha d’abonar en compliment de les taxes legalment establertes  [Ordre CLT/29/2022, de 28 de febrer.]

En el cas de reportatges fotogràfics o filmacions sense ànim de lucre, d’ús social, o aquells en els que la visibilitat de la BC sigui considerada d’especial rellevància, es podrà aplicar l’exempció de taxa.

Pagament de taxes

La utilització de les instal·lacions de la Biblioteca de Catalunya per a la realització de reportatges fotogràfics i filmacions comporta l’abonament d'una taxa de 154,20 euros/hora. Per a enregistraments exclusivament sonors, la taxa és de 72,15 euros/hora. El pagament de les taxes s’haurà de realitzar com a mínim un dia abans de la utilització de les instal·lacions.

Horari

L'horari estipulat per a la realització dels reportatges a les sales de lectura és de 8:00 a 9:00h del matí, de dilluns a divendres. En altres espais de la BC, l’horari és de 8h a 14h. Els horaris especials estan subjectes a autorització prèvia per la Direcció de la BC i s’han de consultar a l’Àrea de Difusió (bncdifusio@bnc.cat).

Accés als espais i sessions fotogràfiques o rodatges

 • La BC autoritza aquestes reproduccions però no es fa responsable de l'ús que d'elles se'n pugui fer en contra dels drets d'autor protegits per la legislació vigent.
 • La BC dóna permís de reproducció només per a la finalitat que s’ha indicat en la sol·licitud.
 • La BC designarà sempre una persona del seu equip per assistir a les sessions de filmacions o de fotografies.

Les persones, entitats o empreses que sol·licitin permís per a la realització d’un reportatge a la BC es comprometen a:

 • Seleccionar i reservar prèviament els fons bibliogràfics que es vulguin filmar o fotografiar.
 • Tenir cura de les instal·lacions, del mobiliari i dels llibres de la BC i deixar-ho tot en el mateix estat que s’ha trobat.
 • Fer-se càrrec de les despeses que es derivin dels possibles desperfectes o danys en les instal·lacions, el mobiliari o els documents que guarda la BC.
 • Atenir-se al pla d’emergències de l’edifici, d’acord amb les instruccions donades pel personal de la BC.
 • No deixar residus ni deixalles en els espais utilitzats.
 • Incloure el nom de la institució en els crèdits de l’obra de la forma següent: Biblioteca de Catalunya.
 • Respectar la legislació en matèria de drets d’autor, responsabilitzant-se del pagament dels drets que pertoquin o de la sol·licitud dels permisos necessaris.
 • Lliurar a la BC una còpia del material produït on apareguin els espais de la BC o la connexió al vídeos o reportatges rodats, si són públics.