Menú superior

Ets a: Inici / Serveis / Cabines de consulta
Cabines de consulta

Amb el carnet d'usuari es pot utilitzar el servei de lloguer de cabines per treballar amb documents propis i de la biblioteca.
Tríptic informatiu

Condicions

  • Cal disposar de carnet de la biblioteca.
  • Cada cabina té una capacitat màxima de dues persones.
  • El període mínim de lloguer és de set dies naturals, prorrogables fins a totalitzar 4 setmanes. Passat aquest termini, l'usuari podrà continuar ocupant la cabina si no hi ha llista d'espera.
  • L'abonament de la taxa es farà en formalitzar la sol·licitud i cada vegada que es formalitzi una pròrroga.
  • Els documents propis seran identificats i autoritzats al punt d'informació a l'entrada de la BC.
  • Es podran demanar tants documents de la BC com es desitgi, que es reservaran a la cabina. No s'hi podran reservar els fons de lliure accés de les Sales de lectura.
  • No es podran consultar ni reservar els documents de les seccions de reserva.
  • La clau de la cabina es recollirà i es lliurarà diàriament al personal del taulell d'informació de la BC, prèvia acreditació.
  • La taxa en vigor és de 26 euros per setmana (ORDRE CLT/80/2023, de 10 d'abril, per la qual es dona publicitat a les taxes que gestionen el Departament de Cultura i les entitats que en depenen