Menú superior


Acords 2017

Reunió del 20 de novembre del 2017

  • Es dona per finalitzada la tasca de la Subcomissió Tècnica d’RDA.
  • La BC farà l’encàrrec de la traducció al català del LRM (Library Reference Model)