Menú superior

Ets a: Inici / El Blog de la BC / El Dipòsit Legal de Catalunya: noves perspectives


Right menu

Arxiu

Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

EtiquetesEl Dipòsit Legal de Catalunya: noves perspectives

El dipòsit legal té com a missió recollir exemplars de les publicacions de tot tipus i en qualsevol suport, destinades a la distribució o comunicació pública, amb la finalitat de preservar el patrimoni bibliogràfic, sonor, visual, audiovisual i digital, i permetre'n l’accés a la ciutadania.

La Biblioteca de Catalunya és el centre de conservació del dipòsit legal català. També és responsable de les oficines que gestionen el dipòsit legal a Catalunya.

Fins al 29 de juliol de 2011, la normativa aplicable al dipòsit legal era la dels anys 1957, 1971 i 1973. La Llei 23/2011, de 20 de juliol, de dipòsit legal, ha creat un nou marc legal, adaptat a les noves realitats del S. XXI. Entre altres novetats, cada comunitat autònoma té la potestat de regular la gestió del dipòsit legal. El reglament de Catalunya es va aprovar el passat dia 9 d’octubre, amb el Decret 116/2012, de 9 d'octubre del dipòsit legal.

Els canvis més remarcables són:

- L’editor és el responsable de constituir el dipòsit legal. Fins a l’entrada en vigor de la nova llei, la responsabilitat era de l’impressor. Aquesta novetat garanteix la preservació d’un patrimoni documental més coherent i la conservació dels docu­ments íntegres (quan estan formats per més d’una unitat física), ja que l’editor farà arribar els documents tal com seran distri­buïts públicament.

- Els recursos electrònics publicats en línia també són objecte de dipòsit legal i això permet la conservació de l'arxiu d'internet.

- Les reimpressions no necessiten un núme­ro de dipòsit legal diferent del de l’edició original.

- Els editors de fora de Catalunya que publi­quin en català o aranès, hauran de fer arri­bar a la Biblioteca de Catalunya un exem­plar de cada obra.

Es redueix la quantitat d’exemplars a lliu­rar per part dels editors, productors, etc. Com a màxim seran quatre exemplars i, en cer­tes tipologies de material, la quantitat es redueix fins a un exemplar.

Aquests canvis actualitzen el corpus jurídic i fomenten la participació activa del sector editorial. L'objectiu d'aquesta actualització legal és conservar de manera coherent el patrimoni intel·lectual català.

Podeu trobar més informació a la web de la BC

Maite Cuende
Secció de Coordinació del Dipòsit Legal de Catalunya

Comentaris

Nova llei

Gràcies Reis.
La Llei 23/2011, en la seva disposició addicional tercera, especifica que els editors estan obligats a lliurar un exemplar publicat en una llengua cooficial al centre de conservació que determini cada comunitat autònoma. En el nostre cas, és la Biblioteca de Catalunya.

Nou reglament de DL

Gràcies Maite, molt interessant. Em demano com un reglament català pot obligar un editor d'un altre territori que publiqui obres en català, occità o aranès. Potser la llei estatal ho contempla?