Menú superior

Ets a: Inici / Coneix-nos / Centenari / La col·lecció / Material gràfic
Material gràfic

Des de la fundació, la Biblioteca de Catalunya va ser concebuda en un sentit molt ampli i modern; els seus fons inicials ja contenien estampes, gravats i fotografies.  Aquests fons es van anar incrementant fins al punt que més endavant es van haver de crear seccions especialitzades.

En obrir les portes al públic el 1914 es comptava amb una col·lecció molt valuosa de mapes, algunes fotografies destacades, entre els arxius personals, i estampes soltes en diversos fons bibliogràfics, com els de Marià Aguiló i Antoni Rubió i Lluch.

Cliqueu la imatge per a visualitzar a mida completa

Ptolemeu, Claudi. Geographia vniuersalis : vetus et noua Basileae : per Henrichum Petrum, 1545.

Top.: Res 12-Fol

Probablement una de les Geographia de Ptolemeu més reeixides del  segle XVI, especialment per la qualitat dels seus gravats. Segons alguns  repertoris, algunes de les presentacions orlades dels mapes es poden  atribuir a Hans Holbein el jove. Actualitzada als nous descobriments  geogràfics de finals del segle XV i principis del XVI, incorpora mapes  dels nous continents amb les naturals mancances per raons històriques i  il·lustra els territoris ignots amb motius referits a tribus caníbals,  entre d’altres.

 

Catàleg

Cartes nàutiques de la Mediterrània central i oriental. [1571]. 2 cartes nàutiques : manuscrit, col. ; 42 x 32 cm (Ms. 121) i 22 x 32 cm

Top.: Ms. 122 (en dipòsit al Museu Marítim)

Dibuixos acolorits, sobre pergamí de dos mapes probablement  procedents d'un mateix atles nàutic que comprenen, respectivament, la  Mediterrània oriental, la Mar Negra i la Mar d'Azov i la Mediterrània  central. De l’Escola Cartogràfica Mallorquina. Mapes cedits en dipòsit  al Museu Marítim des del 13 d'octubre de 1960.

 

Catàleg | Digitalització

Oliva, Francesc, II. Atles nàutic de la Mediterrània. Marsiliae, 1658. 5 cartes nàutiques : manuscrit, col. ; diverses mesures.

Top.: Ms. 180 (en dipòsit al Museu Marítim)

Dibuix acolorit, sobre pergamí d’un atles nàutic amb cinc mapes de la  Mediterrània. Francesc Oliva pertany a un grup de cartògrafs  mallorquins que dibuixen portolans fora de Mallorca. De l’Escola  Cartogràfica Mallorquina. Mapa cedit en dipòsit al Museu Marítim des del  13 d'octubre de 1960.

 

Catàleg | Digitalització

Goigs de Sant Thomas de Aquino Doctor Quint de la Iglesia. Barcelona : per los Hereus de Joan Jolis, [1780?]. 1 full : xilografia ; 38 x 28 cm.

Top.: I Go M 115

 Imatge central i lletra capital xilogràfiques, orles tipogràfiques.  Text dels goigs a dues columnes. Inclou un text amb indulgències “Sumari  breu de las indulgencias concedidas als confrares de la Confraria, y  Academia del Angelich doctor sant Thomàs de Aquino... confirmadas per...  Sumos Pontifices... Per guanyar ditas Indulgencias han de tenir la  Butlla de la S. Crusada”. Text de les indulgències en prosa, a dues  columnes. Ingressà a la BC formant part de la Col·lecció Bonsoms. La BC  disposa de un ampli fons de la impremta Jolis, tant estampes com matrius  xilogràfiques.

 

Catàleg

Novi foederis moysi angelico Thomae calamo portenta patranti, has philosophicas theses D. O. & C. Thomas de Llança & Ros. Barcin: apud Raymundum Marti typogr., [1780?]. 1 f. ; 87 cm.

Top.: III.10 A R.E.9570

Dissertació acadèmica presentada per Thomàs de Llança i presidida per Gaspar Llauger  al Seminari Conciliar de Barcelona. Text a 3 columnes datat el 1780, inserit dins una estampa calcogràfica. Aiguafort realitzat per Domènec Pauner, datat el 1758 i que representa una al·legoria de la plaga de les granotes, segona plaga d’Egipte (Bíblia. A.T.Èxode).

 

Catàleg

S. Agustyn. [S.l. : s.n., 18--?]. 1 estampa : aiguafort ; 8 x 5 cm.

Top.: II (f).3 BC R. 1477

Aiguafort amb el text gravat a la planxa  estampat en tinta marró.

Imatge de Sant Agustí amb els atributs de bisbe. Estampes procedents del fons Marià Aguiló.

 

Catàleg

S. Ambrosius. [S.l. : s.n., 18--?]. 1 estampa : aiguafort ; 8 x 5 cm.

Top.: II (f).3 BC R. 1476

Aiguafort amb el text gravat a la planxa  estampat en tinta marró.

Imatge de Sant Ambròs amb els atributs de bisbe. Estampes procedents del fons Marià Aguiló.

 

Catàleg

Serra, Joaquim,s. XIX. D. Fernando VII.  [S.l. : s.n., 18--]

1 estampa : litografia; 13 x 10 cm.

Top.: XI.7 C R. 1289

Retrat litogràfic de Ferran VII amb uniforme de capità general. Litografia signada per J. Serra litògraf vuitcentista establert a Barcelona a finals del s. XIX.

 

Catàleg

March, Josep. A la Real Junta de Comercio de Cataluña. [Barcelona : s.n.,1815]

1 litografia ; 22 x 16 cm.

Top.: XIV.5 BC R.E. 27022

Primera prova litogràfica  realitzada a la Península Ibèrica. Escut de la Real Junta de Comercio de Cataluña. Lloc de realització de la litografia i l'any extrets de : "Memorias de Agricultura y Artes" (gener 1816).

 

Catàleg | Digitalització | Tresor

Rigalt, Pau. Aparato de continua destilación de Dn Juan Jordana y Elias. [1815?].

1 matriu calcogràfica : coure ; 14 x 20 cm.

Top.: MC 859

Matriu de coure creada per a: Memorias de agricultura y artes que se publican de orden de la Real Junta de Gobierno del Comercio de Cataluña (1815-1821). Estampada al  vol. 2, làm. 13.

 

Catàleg

Borao, Jerónimo, 1821-1878. Árbol cronológico-histórico de los Reyes de Aragón y Condes de Barcelona : el cual comprende también los Condes de Aragón, de Ribagorza, de Cerdania, de Ampurias, de Urgel, del Rosellón, de Besalú y de Provenza ... Barcelona: Lit. Font, [ca. 1860]. 1 litografia ; 124 x 81 cm.

Top.: Cartells III 7

Litografia en tinta blava representant l'arbre cronològic i històric dels Reis d'Aragó i Comtes de Barcelona. Orla amb els diferents escuts.

 

Catàleg

Riquer, Alexandre de, 1856-1920. Mosaicos Hidráulicos Órsola Solá y Cia : Plaza Universidad, 2 Barcelona. Barcelona : Lit. Utrillo & Rialp, 1898. 1 cartell ; 132 x 94 cm

Top.: Cartells III 371 (Despatx UG)

Signatura de l'artista al peu del medalló: A. de Riquer. Medalló amb  dues nimfes coronades de de flors i estrelles; porten a les mans rams de  llorer i d'olivera; a la base flors de gerbera.

 

Catàleg

Thomas i Bigas, Josep, 1852-1910. M. Aguiló y Fuster. [S.l. : s.n., ca. 1900]. 1 reproducció fotomecànica : fotogravat; imatge 9 x 7 cm, full 20 x 14 cm.

Top.: XI.7 C R. 1289

Reproducció fotomecànica d'un bust de Marià Aguiló, al peu reproducció de la signatura autògrafa. Bust realitzat per Eusebi Arnau, escultor català de finals del s. XIX, principis del s. XX,  i que destacà sobretot en escultura aplicada a l'arquitectura.

 

Catàleg

Plano de Cádiz. [Madrid] : Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, 1911. 1 plànol en 2 fulls : heliogravat col. ; 80 x 59 cm cada full.

Top.:  CM II 318 ;  CM II 319

 

Plànol de Cadis de 1911 realitzat pel Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, actual Ministerio de Educación y concretament per la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico actualment Instituto Geográfico Nacional.

 

Catàleg

Galí, Francesc d'Assís, 1880-1965. Guerra a les mosques: Laboratori Provincial d'Higiene de Barcelona,  per higiene,  per estètica,  per comoditat per dignitat. Barcelona : Oliva de Vilanova, Impressor, 1915. 1 cartell ; 82 x 47 cm

Top.: IV(15).6 A

Composició amb nena, orenetes, mosques i esquelet (representació de  la mort). Primer premi Concurs de cartells del L. P. de H. en la lluita  contra les mosques.

 

Catàleg

Biografia de Jacint Verdaguer. 196 f.

Donatiu de Pere Guerau Maristany i Oliver, el 1915

Top.: Ms. 383/18-9

Aquesta imatge, amb el títol Casa de Folgueroles on va néixer, forma part de les 15 fotografies del Manuscrit 383 Jacint Verdaguer. Obra poètica i documentació personal [S. XIX-XX] descrites a l’Inventari de manuscrits verdaguerians. Hi ha retrats seus i de la família d’Elisenda Martínez i d’Amparo Duran relacionats amb el poeta.  

 

Catàleg