Menú superior

Ets a: Inici / Coneix-nos / Centenari / La col·lecció / Armari de revistes
Armari de revistes

 

Quan la Biblioteca de Catalunya va obrir les seves portes al públic el 1914, es va moblar una Sala de Lectura a l’estil de les grans biblioteques europees.

Les revistes eren el mitjà de comunicació més àgil i eficaç en tots els camps del saber i calia que els investigadors les poguessin consultar tan bon punt arribaven. Amb aquesta finalitat, es van fer construir dos mobles amb prestatges a mida, oberts, per a guardar, ordenats i accessibles, els números corrents de les revistes que es rebien. Aquest moble contenia més de 300 títols classificats per matèries.

Es tractava majoritàriament de publicacions d’universitats, acadèmies i institucions científiques catalanes, espanyoles, europees i americanes; encara que també hi havia alguna revista cultural o divulgativa. Com homenatge a aquest primer “Armari de Revistes” s’han seleccionat les portades d’algunes de les revistes que ha semblat que podien resultar més curioses per al públic actual, sigui per la seva temàtica o per la seva il·lustració. El fons de publicacions periòdiques, però, era més ampli i, en aquesta mateixa selecció, s’hi han inclòs unes poques portades de revistes, cabdals per al desvetllament de la cultura catalana, rebudes dins dels anys fundacionals: la Gazeta de Jaume Romeu, del 1641, considerada la primera publicació periòdica editada a la Península Ibérica, que es troba dins de la “Col·lecció de Fullets Bonsoms”, La Renaixença, el Diari CatalàL’Avenç i Pèl i Ploma.

Cliqueu la imatge per a visualitzar a mida completa

Analecta Bollandiana. Tomus 32 (1913). P. 3.

Top.: 235.3:92(06)Ana-8º

Es va iniciar el 1882 per la “Société des Bollandistes” societat de la Companyia de Jesús autora de l’obra magna Acta Sanctorum i que ha donat forma a la ciència hagiogràfica. La revista està destinada a aplegar els assajos crítics, les investigacions parcials, textos inèdits i anotacions diverses referents als estudis hagiogràfics. La BC disposa de la col·lecció completa des del 1914.

 

Catàleg

 

L’Avenç. Any 1, núm. 1 (1 janer 1882). Portada.

Top.: RRC 05(46.71 Bar)Ave 4º . o 7-V-11

Fundada per Jaume Massó i Torrents fou una revista de gran qualitat intel·lectual,  defensora de la llengua catalana i considerada per molts la iniciadora del Moviment Modernista.  El número que es mostra és el primer de la seva etapa impresa que acabarà el 1893. La BC disposa de la col·lecció completa excepte dels 10 primers números velografiats de 1881.

 

Catàleg | Digitalització

Barcelona: boletín de la Sociedad de Atracción de Forasteros.  Año 5, nº  17 (1r. Trimestre 1914). Coberta i p. 17. 

Top.: S-4-2015

Era una revista orientada a la promoció turística catalana que aparegué entre els anys 1910 i 1924; utilitzava àmpliament la fotografia, el text era en castellà i en alguns casos utilitzava l’anglès o el francès, per exemple en els peus de les il·lustracions. La BC disposa d’una col·lecció completa.

 

Catàleg

Bibliofilía. 1914. Portada. 

Top. R 090.1(05)Bib 4º.

Iniciada el 1899, és la revista italiana més antiga sobre història del llibre i gaudeix d’una distribució i col·laboradors internacionals. Informa dels millors resultats de la recerca científica en el seu camp, i ho fa amb recensions crítiques, discussions i ressenyes sobre estudis històrics relatius al món editorial, la tipografia, la bibliografia i el comerç del llibre. La BC disposa de tots els números publicats fins a l’actualitat.

 

Catàleg

Bibliofília / publicat per R. Miquel i Planas. Fascicle 14 (abril-juny  1914). Coberta i p. 507-510.

Top. 090.1(05)Miq 4º.

Acurada revista publicada per Ramon Miquel i Planas on s’estudia i es dóna notícia del món del llibre, així com de la llengua i de la literatura catalanes. Començà el juny de 1911 i acabà el juny de 1921. El volum dedicat a l’Enquadernació conté un article referent a la obertura al públic de la Biblioteca de Catalunya que es reprodueix en la commemoració del Centenari. La BC disposa de la col·lecció completa.

 

Catàleg

Biometrika. Vol. 10 (April-May  1914). Portada. 

Top. 575(05)Bio 4º.

És una revista d’estadística que posa el seu èmfasi en els articles que contenen contribucions teòriques originals, amb valor per a la seva aplicació directa o en potència. La BC la té des del seu inici el 1901 i gairebé completa fins l’any 2004 en que es va deixar de rebre en paper. Actualment se segueix publicant i es  troba digitalitzada a Internet.

 

Catàleg

Boletín mensual del Observatorio del Ebro.  Vol. 5 (1914). Portada i p. 104-105.

Top. Hospitalet 52.2(05)(46.71)Bol GFol.

Reconegut internacionalment, l’ Observatorio del Ebro publica el seu butlletí des del 1910. Al llarg del temps ha anat ampliant les seves seccions i s’ha transformat publicant-se també en CD-ROM i a Internet. En aquest homenatge es reprodueixen les pàgines amb la informació corresponent a la meteorologia del mes de maig de 1914. La BC disposa de la col·lecció completa.

 

Catàleg

Butlletí de la Biblioteca de Catalunya.  Any 1, núm. 1 (janer-abril 1914). Portada 

Top. R 027(46.71 Bar)But 4º.

 Amb l’obertura al públic de la Biblioteca de Catalunya s’inicia la publicació del seu butlletí que durà fins el 1932, després es suspengué i va tenir una tímida represa durant els anys vuitanta. El Butlletí fou una eina de prestigi dins del món bibliotecari i estudiós, utilitzant-se a més per a intercanvi amb altres publicacions d’arreu. Els vuit primers volums, amb una edició impecable, són una eina de referència valuosíssima per a l’estudi de la nostra Biblioteca Nacional.

 

Catàleg | Digitalització

Diari Català. Any 1, núm. prospecte (1 maig 1879). Pàgina de capçalera. 

Top. DG 7-VI-1-4.

Fundat per Valentí Almirall, aparegué entre el maig de 1879 i el juny de 1881, la seva línia era catalanista i republicana. Per temes d’opinió política va ser suspès fins a tres vegades, havent d’utilitzar altres títols. Part de la seva rellevància es deu al fet de ser el primer diari escrit íntegrament en català. La BC en conserva la col·lecció completa. 

 

Catàleg | Digitalització

Estudios franciscanos. Año 8, tomo 12 (1914). Portada. 

Top. DG 271.33(05)(46.71)Est 8º.

Fundada el 1907 pel pare Miquel d’Esplugues, amb el títol de Revista de Estudios franciscanos, ha arribat fins als nostres dies com la revista de referència per a l’estudi del franciscanisme a tota la Península Ibérica i també com una revista rellevant per a l’estudi de les humanitats. Va estar suspesa entre el 1936 i el 1948. La BC en conserva la col·lecció completa amb tots els seus canvis de títol.

 

Catàleg

La Família. Año 7, nº 1 (enero 1914). Portada general  i coberta del número 1.

Top. DG S-8-0235 (1909-1971).

Es tracta d’una de les darreres il·lustracions, revistes il·lustrades adreçades al gran públic, que van tenir molta difusió entre les classes benestants de Catalunya. Editada per La Hormiga de Oro, la seva finalitat era la d’instruir en la moral i cultura cristianes. Es va publicar entre el 1908 i probablement el 1971, va estar suspesa entre 1936 i 1943. La BC en conserva una col·lecció gairebé completa.

 

Catàleg

Gazeta. Jaume Romeu, 1641.

Top. F. Bon. 100.

Es començà a publicar el 1641 a Barcelona i està considerada la primera publicació periòdica editada a la Península Ibèrica. Escrita en llengua catalana, el seu inici coincideix amb la “Guerra dels Segadors” i sembla que es va publicar durant dos anys. D'aquesta Gazeta se'n conserva el primer número a la Biblioteca de Catalunya i no se'n coneix cap col·lecció completa.

 

Catàleg

La Ilustració catalana.  Any 12, núm. 570 (10 maig 1914). Coberta.

Top. RRC-Fol-0048

Evoquem la segona etapa de la revista promoguda i sostinguda bàsicament per Francesc Matheu, que havia començat el 1903. Amb abundància de fotogravats va donar notícia dels principals esdeveniments de la cultura catalana, el mateix 1914 publicava L’Oda a Barcelona de Jacint Verdaguer, també va cobrir part de la I Guerra Mundial, però no va arribar veure el seu final perquè el darrer número es va publicar pel desembre de 1917. La BC conserva la col·lecció completa.

 

Catàleg | Digitalització

La Lumiére Électrique.  Année 36, tome 25, 2ª série, nº 14 (avril 1914). p. 417. 

Top. Hospitalet 621.32(05)Lum 4º.

Era una revista dedicada a la indústria de l’electricitat i a les seves aplicacions i que durant els anys 1908 a 1916 es publicava a Paris per l’Union des syndicats del'électricité. Hereva de L'Eclairage électrique va seguir la seva evolució fins arribar al títol actual REE: Revue de l'Electricité et de l'Electronique . La BC conserva unes col·leccions molt completes fins el 2004.

 

Catàleg

Mercurio : revista comercial Ibero-Americana. Edición comercial y de transportes. Año  14, nº 248 (enero 1914). Portada i p. 3. Top. DG 05(46.71)Mer Fol.

La importància del comerç a Catalunya queda reflectida a les pàgines d’aquesta revista feta a Barcelona, que va començar poc després de la pèrdua de les colònies, l’any 1901 i que es va acabar l’any 1938. Tenia dues edicions una més il·lustrada i amb contribucions culturals i l’altra dedicada a comentar i analitzar el comerç interior i internacional, es trobaven les dues a l’Armari de Revistes. Malauradament la BC no disposa de les col·leccions completes.

 

Catàleg

Mind. Vol 23 (1914). Portada. 

Top. DG 1(05)(42.1)Min 8º.

Revista de referència en el camp de la Filosofia en totes les seves vessants, inclou referències comentades de les novetats editorials, i es defineix com una revista puntera que deu la seva qualitat a l’encertada normativa del seu consell editorial. Es publica des del 1876 i la BC la té força completa fins el 2007, any en el que es va continuar la seva subscripció en línia.

 

Catàleg | Digitalització

Pel & Ploma. Núm. 1 (3 juny 1899). Portada.

Top. DG RRC-Fol-011.

És una de les revistes més emblemàtiques del Modernisme. La van fundar Ramon Casas i Miquel Utrillo; se’n publicaren 100 números, amb nombroses contribucions artístiques i literàries; encara ara és objecte d’estudi acurat per part dels especialistes. La BC en conserva la col·lecció completa.

 

Catàleg | Digitalització

La Renaxensa [sic]. Any 1, núm. 1 (1 febrer 1871). Pàgina de capçalera.

Top. Dipòsit de Reserva 6-VII-1 I-II.

És la primera publicació periòdica escrita totalment en català des que el 1714 Felip V prohibí aquesta llengua. La Renaixensa (La Renaxensa de 1871 a 1876) pren el nom del moviment que es començà a gestar a finals del segle XVIII i començaments del XIX.  El seu promotor fou Pere Aldavert i el seu primer director Francesc Matheu. Durant la direcció d'Àngel Guimerà la revista seguí la seva línia inicial i es dedicà a la literatura en un sentit ampli. El 1880, passa a ser suplement del diari del mateix nom i sembla que s’acaba el 1898. La BC en conserva la col·lecció completa.

 

Catàleg | Digitalització

Revista de Criminologia, Psiquiatría y Medicina Legal. Año 1, nº  1 (enero-febrero 1914). Coberta.

Top. Hospitalet 343.932(06)(82.12)Rev 4º.

Revista en castellà dedicada a l’estudi de la criminologia des de la vessant mèdica i psiquiàtrica, que és la que ha tingut més seguiment a Europa. Aquesta etapa va estar editada per l’Instituto de Criminología de la Penitenciaría Nacional de Buenos Aires. Va ser continuada amb altres títols per altres editors. El darrer del que tenim notícia és Revista de Psiquiatría y Criminología que  va cessar el  1950. La BC té la col·lecció força completa de 1914 a 1935 i dels altres títols fins el 1939.

 

Catàleg

Revista Gráfica.  Año 14, nos. 1-3 (enero-marzo 1914). Coberta i enquadernació original.

Top. DG 655 (06) (46.71)Rev 4º.

Important revista il·lustrada dedicada a les arts gràfiques i al món editorial, que es va editar a Barcelona entre el 1900 i el 1928 per l’Institut de les Arts del Llibre, encara que es va suspendre entre 1923 i 1926. A les seves pàgines trobem per exemple notícia de les fires i congressos amb la participació de les empreses catalanes. La BC conserva la col·lecció completa.

 

Catàleg

Revista Jurídica de Cataluña.  Tomo 20, año 20 (enero-marzo 1914). Coberta.

Top. DG 34(05)(46.71)Rev 4.º.

Revista especialitzada en dret i jurisprudència, publicada pel Col·legi d’Advocats de Barcelona i l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Barcelona, des del 1895 fins a l’actualitat, malgrat els canvis de llengua, de nom dels editors  i la suspensió de 1936 a 1945, és una de les revistes catalanes més antigues i reconegudes pels especialistes. Totes les col·leccions es troben als fons de la BC.

 

Catàleg

Revista Musical Catalana. Any 11, Núm. 121 (janer  1914). P. 1.

Top. DG 78(05)(46.711Bar)Rev 4º.

La revista de l’Orfeó Català s’inicià el 1904 i a més de ser el seu òrgan d’expressió s’especialitzà en l’estudi i recerca musicològiques catalanes, arribant-ne a ser un referent, fins el 1936 que malauradament e va haver de suspendre. Reprèn la publicació el 1984 aquest cop adreçant-se al gran públic, passa per alguns canvis en el títol, i arriba fins als nostres dies essent una revista imprescindible en el nostre panorama musical. La BC conserva les col·leccions completes de les seves etapes.  

 

Catàleg | Digitalització

Revista de Taquigrafía. Año 1, nº. 1 (abril 1914). Coberta, verso i p. 1.

Top. DG 653(06)(46.71Bar)Rev 4º.

La Taquigrafia és una tècnica d’escriptura que, promoguda pels mateixos governs per a l’educació del poble, va tenir molta difusió durant la segona meitat del segle XIX i la primera del segle XX. Coexistien diferents mètodes i les revistes van tenir un gran paper en la seva difusió. La Revista de Taquigrafia que justament es va iniciar el 1914 es proposava la divulgació del Sistema de Taquigrafia Garriga que va ser el que va tenir una difusió més àmplia Catalunya. La col·lecció de la BC és completa fins el 1915 i disposa de números fins el 1918, any en que probablement finalitzà.

 

Catàleg

Revue Catalane.  Tomme 8 (1914). Portada.

Top. DG 06(46.74)Rev 8º.

Editada a Perpinyà, entre 1907 i 1921, per la Societé d’Études Catalanes, és el portaveu d’aquesta entitat i es proposà contribuir a la renaixença i difusió de la  cultura, literatura i llengua catalanes. La BC no disposa de la col·lecció completa però ha aconseguit completar-la virtualment en el portal ARCA. 

 

Catàleg | Digitalització

Rivista degli Studi Orientali . Anno 1, vol. 1 (1907). Portada.

Top. DG 05(45.631)Riv-8º.

Des de 1907 publica estudis d’autors italians o estrangers especialistes en estudis orientals. El seu interès abasta múltiples camps: arqueologia, història, lingüística, literatura, religió, mites dels països àrabs i llunyà orient. La BC la rep des de 1907 fins a l’actualitat.

 

Catàleg

Revue des Bibliothèques. Année 24 (1914). Portada.

Top. Hospitalet 02(05)(44.36)Rev 8º.

Revista especialitzada en biblioteconomia, que es publicà a París entre 1891 i 1936, era una revista de referència professional per a l’organització de la nova Biblioteca de Catalunya, juntament amb The Library World de Londres o la Rivista delle Biblioteche e degli Archivi de Florència. La BC conserva la col·lecció completa fins el 1934. Es troba digitalitzada a la biblioteca digital “Gallica” de la Bibliothèque nationale de France. 

 

Catàleg

Vegeu:

“Reglament [i] Instruccions als lectors”. Butlletí de la Biblioteca de Catalunya. Vol. 1 (1914). p.16-21.

“Crònica. Armari de revistes”. Butlletí de la Biblioteca de Catalunya. Vol. 1 (1914). p. 172-176. 

“Catàleg de les publicacions periòdiques de la Biblioteca de Catalunya”. Butlletí de la Biblioteca de Catalunya. Vol. 2 (1915). p. 6-106.