Menú superior

Ets a: Inici / Transparència i accés a la informació


Menú esquerreTransparència

Recull de les dades sobre l'activitat i gestió de la Biblioteca de Catalunya, d'acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya

La majoria de les dades es troben al Portal de la transparència gencat o al web de la Generalitat de Catalunya, que és cap a on apunten els enllaços; en els casos que hi ha informació específica i/o addicional a la mateixa web de la Biblioteca, s'indica.

Addicionalment, moltes de les dades agrupades en aquest apartat de transparència són també accessibles des de l'apartat temàtic de la web de la BC corresponent (per exemple, la Relació de llocs de treball del sector públic (2015) es troba també enllaçada des de l'apartat Coneix-nos > Directori i Organigrama).

Organització

Direcció

Empleats públics

Convocatòries: accés i resolució

Representació sindical

Pressupostos

Patrimoni

Subvencions i ajuts

La Biblioteca de Catalunya atorga via OSIC beques per fer-hi pràctiques, adreçades a titulats recents. (2019)

Podeu consultar tota la informació de subvencions i ajuts previstos i atorgats al portal Govern Obert de la Generalitat de Catalunya.

Contractes

La Biblioteca de Catalunya no té personal derivat de contractes.

Convenis

Línies d'actuació

Informació estadística

Procediments jurídics

Territori

Revisió d'actes administratius

Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública

Dictàmens