Menú superior

Ets a: Inici / Serveis / Carta de serveis
Carta de serveis

Tríptic informatiu

Compromisos de servei

La BC es compromet amb els seus usuaris a prestar serveis de qualitat d'acord amb els següents compromisos

 • Donar informació immediata sobre l'accés, la consulta de fons, i els serveis que ofereix la Biblioteca de Catalunya.
 • Atendre al moment les consultes de fons de la Biblioteca de Catalunya.
 • Contestar les preguntes rebudes per escrit en tres dies hàbils. Les consultes més complicades es resoldran en quinze dies, previ avís als usuaris de l'estat de la seva consulta.
 • Servir els documents dels dipòsits en un màxim d’una hora. Servir els documents de dipòsits externs en un termini màxim de 48 hores. En casos de peticions de fons no processat, etc., s’atendrà en la mesura que sigui possible.
 • Servir les reproduccions de fotocòpies, impressions d’escàner i imatges digitals de captura automàtica al moment quan siguin peticions de menys de 20 unitats, i en un termini màxim de 48 hores quan es tracti de més de 20 unitats.
 • El termini genèric de lliurament de imatges digitals d'alta qualitat per menys de 20 unitats serà de 48 hores i per més unitats de 15 dies. Les peticions complexes s’atendran en la mesura que sigui possible informant a l’usuari del temps estimat.
 • Tramitar les peticions de reproducció i préstec interbibliotecari en 3 dies hàbils i informar de les incidències
  als usuaris.
 • Enviar les reproduccions d’acord amb els temps de servei enunciats un cop rebut el pagament.
 • Contestar les queixes i suggeriments en un termini màxim de 5 dies hàbils.
 • Utilitzar els recursos de forma respectuosa amb el medi ambient. Disposar de punts de recollida de residus de paper a les sales de consulta.

Drets dels usuaris

Són drets dels usuaris:

 • Accés lliure i gratuït per la consulta de fons de la Biblioteca de Catalunya, d'acord amb la normativa vigent.
 • Ser atès amb professionalitat i respecte.
 • Rebre informació i assessorament sobre els fons, els serveis i el seu funcionament. Ser orientat sobre l’existència d’altres biblioteques més adequades al tipus de consulta.
 • Consultar i reproduir els fons d’acord amb la normativa establerta.
 • Tenir garantia del tractament correcte de les dades personals i de la confidencialitat de les consultes.

Compromís dels usuaris

 • Respectar les normes d’ús i reproducció dels documents que es troben a les sales de consulta i seguir les indicacions específiques donades pel personal.
 • Contribuir a mantenir un entorn idoni per l'estudi i la investigació, respectar el silenci i fer un ús correcte dels equipaments i les instal·lacions.
 • Complir les condicions i normatives. Notificar els canvis de domicili o d’adreça electrònica per garantir la bona comunicació.
 • Contribuir a mantenir un clima de respecte vers el personal i vers els altres usuaris.
 • Utilitzar de forma responsable els recursos i serveis públics i contribuir a respectar el medi ambient.
 • Respectar la legislació vigent relativa als drets de propietat intel·lectual.
 • L’incompliment dels compromisos i/o normes comportarà l'aplicació de les mesures correctores establertes al Reglament de règim interior de la BC