Menú superior

Ets a: Inici / Professionals / Propietat intel·lectual
Propietat intel·lectual

La unitat responsable d'aquesta informació és el Servei d'Accés i Obtenció de Documents. Correu electrònic: info@bnc.cat

Què són els drets de propietat intel·lectual?

Què són els límits o les excepcions a la propietat intel·lectual?

Què és el domini públic i quin és el període de vigència dels drets d’autor?

Quan es considera una obra òrfena?

Què són les llicències Creative Commons?

Què és el dret de citació i com s’aplica?

Què vol dir citar la procedència d’una obra?

Què són les llicències?

Què cal fer per digitalitzar i posar a la xarxa un document?

Com es poden buscar els titulars de drets?

És molt car utilitzar una obra?

Es poden utilitzar obres d’autor sense demanar permís?

Com puc protegir la meva obra?

Què significa el símbol de ©?

On puc informar-me més i estar al dia?

Què són els drets de propietat intel·lectual?

La propietat intel·lectual és el conjunt de drets que la llei atorga als autors per les seves obres de naturalesa literària, artística o científica. Es divideixen en els drets morals i els drets patrimonials. La llei contempla els drets connexos que inclouen altres titulars com els intèrprets, productors de fonogrames etc. Els titulars poden ser persones naturals i també jurídiques.

Què són els límits o les excepcions a la propietat intel·lectual?

Els límits o excepcions són aquelles utilitzacions de les obres que la llei autoritza per a garantir determinades funcions culturals, socials i educatives. La llei les recull principalment en els articles 31-40. Cal destacar l’article 37 que tracta sobre les reproduccions i actes de comunicació pública realitzats a biblioteques, museus, arxius i institucions de titularitat pública per a fins d’investigació i conservació.

Què és el domini públic i quin és el període de vigència dels drets d’autor?

Una obra entra en domini públic quan els drets del seu titular s’han extingit. A Espanya els drets són vigents durant tota la vida de l’autor i fins a 80 anys després de la seva mort o declaració de defunció per als autors morts fins al 7 de desembre de 1987, i de setanta anys per als morts posteriorment a aquesta data. Els drets connexos tenen terminis específics i hi ha situacions que cal tenir en compte per identificar l’estat de drets d’una obra. Els terminis són els següents:

Obra d’autor

Tota la vida de l’autor més 80 o 70 anys per als hereus (art. 26)

Coautoria

Tota la vida dels autors més 80 o 70 anys per als hereus a partir de la data de mort del darrer coautor (art. 28)

Obra col·lectiva

80 o 70 anys des de la data de publicació o divulgació de l’obra. Si es publica en parts, s’ha de calcular cada part per separat (art. 28)

Obra pòstuma/anònima/pseudònima

80 o 70 anys des de la data de publicació. En cas que el pseudònim fos revelat l’autor gaudiria dels mateixos drets que l’obra d’autor (art.27).

Drets connexos: Inclou artistes, intèrprets i executants (art. 112); productors de fonogrames (art. 119); productors de gravacions audiovisuals (art. 125); entitats de radiodifusió (art. 127)

50 anys des de la data de publicació o divulgació

Mera fotografia

25 anys des de la data de publicació o divulgació (art. 128)

Obres inèdites en domini públic i obres no protegides

25 anys (art. 130)

  
L’entrada en domini públic es compta a partir de l’1 de gener de l’any següent.

Creative Commons promou les marques de domini públic a les obres, iniciativa http://creativecommons.org/weblog/entry/22940. Aquesta iniciativa ha estat recolzada per Europeana https://creativecommons.org/2010/10/11/creative-commons-launches-public-domain-mark-europeana-and-cultural-heritage-institutions-lead-early-adoption-2/. Europeana facilita uns enginys per saber quan una obra ha entrat o no en domini públic http://outofcopyright.eu/

Quan es considera una obra òrfena?

Les obres òrfenes són aquelles que estan subjectes a drets de propietat intel·lectual però que la localització dels seus titulars resulta impossible. Les obres que es troben en aquesta situació no es poden utilitzar. La Comissió Europea ha presentat la Directiva 2012/28/EU per a les obres òrfenes. La finalitat és facilitar l’ús d’aquestes obres seguint un protocol segur que faciliti la difusió del patrimoni i a la vegada respecti els drets dels titulars. Quan s’aprovi la Directiva, s’haurà d’introduir al dret espanyol a través d’una llei.

Què són les llicències Creative Commons?

Les llicències Creative Commons http://creativecommons.org/ apareixen l’any 2001. Un dels seus advocats promotors més rellevant és Lawrence Lessig. L’objectiu d’aquestes llicències és protegir les obres dels autors i facilitar la difusió de l’obra quan els usos no són lucratius. Aquestes llicències permeten la reproducció, distribució i comunicació pública de qualsevol obra amb una sola condició obligatòria: citar l’autor. S’hi poden afegir més condicions: ús no lucratiu, sense obra derivada, compartir per igual. Aquestes condicions les escull l’autor. Actualment és una tendència creixent i molt útil per a l’entorn web, ja que informa de les activitats que permet l’autor sense autorització prèvia. Moltes administracions i sectors acadèmics han optat per aquest model. Hi ha més tendències de llicències obertes, però CC és la que s’ha estès a més països del món. CC es basa en la propietat intel·lectual.

Què és el dret de citació i com s’aplica?

La citació permet introduir en obra pròpia fragments d’obra d’altres autors, o l’obra sencera en casos d’obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic sempre que siguin obres ja divulgades, a títol de cita o per a comentari o judici crític. S’ha de citar l’autor i la font.Citar és una condició bàsica de respecte a l’autor. Hi ha moltes maneres de citar a nivell bibliogràfic i hi ha eines que poden ajudar en la metodologia de la investigació.

Què vol dir citar la procedència d’una obra?

Les institucions propietàries de documents i obres -en general- demanen que se les citi com a propietàries de l’obra. Caldrà mencionar el nom de la institució d’acord amb la fórmula que indiqui.

Què són les llicències?

En l’entorn electrònic les llicències són els contractes entre el proveïdor i l’usuari on s’especifiquen les condicions d’accés a l’obra. A la llicència s’hi recullen a nivell general: l’objecte del contracte, les parts, les clàusules d’ús, les restriccions d’ús, el preu, la durada i finalització del contracte i la legislació aplicable. Les condicions que s’hagin acceptat a la llicència s’han de respectar i seguir-ne les indicacions en relació als usos permesos.

Què cal fer per digitalitzar i posar a Internet un document?

Implica reproduir un document i fer-ne comunicació pública en el moment en què es publica a Internet. Per aquesta segona acció cal disposar del permís previ dels titulars dels drets. Els passos a seguir, doncs, per a decidir si una obra es pot o no digitalitzar i posar a internet són:

  • Identificar la naturalesa de l’obra (documentació pública o bé obra subjecta a drets de propietat intel·lectual...)
  • Identificar els diferents titulars: analitzar l’obra i els diferents titulars possibles (autor, traductor, il·lustrador, prologuista...)
  • Identificar si aquests titulars estan en domini públic o bé poden tenir drets
  • Localitzar els titulars i demanar-los el permís
  • Conservar tota la documentació generada

Com es poden buscar els titulars de drets?

La recerca de titulars és una de les tasques més complexes quan es tracta de titulars que no són d’actualitat. Primer cal assegurar-se de les dades referents al nom, lloc i dates de naixement (i mort si és el cas) dels autors. Es poden utilitzar enciclopèdies i fonts de referència. Un cop localitzada aquesta informació cal contactar amb ells o els seus familiars. Se sol recórrer a l’editorial, les entitats de gestió, el Registre de la Propietat Intel·lectual, associacions professionals i institucions amb les que l’autor hagi tingut contacte (per ex. una biblioteca on hagi donat el seu fons). CEDRO ofereix un servei de pagament de recerca de titulars. Quan es tracta de titulars recents (dels darrers 25 anys) és més fàcil aconseguir el contacte i per tant el permís. Cal conservar el permís i tota la documentació generada. Quan es tracta de titulars més antics hi ha alguns casos en què no s’aconsegueix. És el cas de les obres òrfenes, explicades anteriorment. Mentre no hi hagi una solució legal, les obres òrfenes impliquen un risc si s’utilitzen sense haver aconseguit el permís.

És molt car utilitzar una obra?

El Ministerio de Cultura dóna accés als diferents enllaços de tarifes de les diferents entitats de gestió. A cada fitxer es poden veure els preus per a cada ús. Si no es troba l’autor a cap d’aquestes entitats caldrà contactar amb el seu agent, segell editor, o directament amb ell per a obtenir el pressupost corresponent.

Es poden utilitzar obres d’autor sense demanar permís?

Només les obres totalment en domini públic i les que estiguin subjectes a una llicència de CC. En tots els casos cal citar l’autor i la font.

Com puc protegir la meva obra?

Pots registrar la teva obra al Registre de la Propietat Intel·lectual, pots utilitzar un registre privat, com Safecreative, pots fer un dipòsit notarial o pots no fer res. La llei et protegeix igualment, tot i que si no has utilitzat cap eina de protecció seria més complexa la recerca de proves en un hipotètic cas de litigi. Si publiques l’obra, el número de Dipòsit legal i l’ISBN són dues eines més de prova.

Registre oficial de la Propietat Intel·lectual de Catalunya

Registres virtuals

http://www.safecreative.org/

http://www.registeredcommons.org/

Què significa el símbol ©?

El símbol © identifica a continuació el/s titular/s dels drets. És un símbol emprat a nivell universal. Per a emprar aquest símbol no s’ha de fer cap tràmit específic. Si s’utilitza una llicència CC s’ha d’escollir una de les possibles llicències.

On puc informar-me més i estar al dia?

Les entitats que gestionen els drets de propietat intel·lectual proporcionen informació. Les biblioteques i altres organismes també ofereixen informació sobre aquest tema:

Universitat Pompeu Fabra

https://guiesbibtic.upf.edu/materia/drets-autor

Universitat Politècnica de Catalunya

http://publica.upc.edu/ca/copyright/sepi

Universitat de Barcelona

https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/drets-d-autor-i-propietat-intellectual-i-acces-obert

Universitat de Girona

https://www.udg.edu/ca/investiga/innovacio-i-transferencia/proteccio-de-coneixement

Universitat d’Alacant

https://biblioteca.ua.es/va/propiedad-intelectual/general/propietat-intel-lectual.html

Netvibes Fesabid Grup de Biblioteques i Propietat Intel·lectual

http://www.netvibes.com/fesabidbpi#General

Ministerio de Cultura

http://www.mcu.es/propiedadInt/