Menú superior

Ets a: Inici / Serveis / Cessió d'espais
Cessió d'espais

Condicions

  • Es valorarà l’autorització de cada sol·licitud en funció dels requeriments i finalitat particulars.
  • L’empresa/institució assumirà les despeses d'ocupació (neteja, climatització, utilització d’equipament informàtic i de megafonia, etc) que s'indiquen per a cada espai i signarà l'acord de cessió temporal corresponent. En casos puntuals, si l'activitat es valora com d'especial rellevància o interès per a la biblioteca, es considerarà l’exempció del pagament d'aquestes despeses.
  • Si la biblioteca creu necessari que hi sigui present personal de la pròpia institució durant l’activitat, el cost anirà a càrrec de l’empresa/institució que ha sol·licitat la cessió. El cost s'establirà d'acord amb el preu/hora estipulat per la categoria del personal.

Sol·licitud de cessió d'espais

Sala de la Caritat

Sala de la Caritat

Situació: planta 0.
Superfície total: 110 m2.
Capacitat: 50 cadires amb braç, amb possibilitat de posar-hi 20 cadires més (plegables).
Serveis inclosos: consum ordinari d’energia elèctrica, neteja bàsica, personal tècnic per posar en funcionament les instal·lacions, una persona responsable de l’espai, equips de megafonia (cinc micròfons de sobretaula, un micròfon sense fil i rac de premsa de dotze sortides), projector, pantalla, reproductor de DVD i connexió a Internet per Wi-Fi o cable. Qualsevol altre servei és a càrrec de la persona o entitat que sol·licita l’espai.
Import normal:
Fins a 3 hores: 340,85 euros.
Fins a 6 hores: 681,60 euros.
Import reduït:
Fins a 3 hores: 170,45 euros.
Fins a 6 hores: 340,85 euros.

Sala de Llevant

Sala de Llevant

Horari: a partir de les 20h.
Situació: planta 2.
Superfície total: 120 m2.
Capacitat: 120 persones (100 persones assegudes i 20 dretes).
Serveis inclosos: consum ordinari d’energia elèctrica, neteja bàsica, personal tècnic per posar en funcionament les instal·lacions, una persona responsable de l’espai, equips de megafonia (tres micròfons de sobretaula, un sense fil i rac de premsa de dotze sortides). Previ avís, possibilitat d’instal·lar-hi un projector, pantalla i connexió a Internet per Wi-Fi. Qualsevol altre servei és a càrrec de la persona o entitat que sol·licita l’espai.
Serveis opcionals: prèvia sol·licitud, es poden utilitzar els instruments que hi ha a la sala (piano de cua llarga, marca Pleyel núm. 30F856, que va pertànyer a Enric Granados; pianola marca Melville Clark, amb mecanisme APOLLO mecànic i elèctric; clavicordi de 38 tecles, reproducció d’acord amb els models històrics del segle XVI).
Import normal:
Fins a 3 hores: 533,95 euros.
Fins a 6 hores: 1.067,90 euros.
Import reduït:
Fins a 3 hores: 267,05 euros.
Fins a 6 hores: 533,95 euros.
Import per la utilització dels serveis opcionals: 68,25 euros per instrument

Terrassa de Llevant

Terrassa

Situació: planta 2.
Superfície total: 110 m2, a l'aire lliure.
Capacitat: 90 cadires plegables.
Serveis inclosos: consum ordinari d’energia elèctrica, neteja bàsica, personal tècnic per posar en funcionament les instal·lacions, una persona responsable de l’espai. Qualsevol altre servei és a càrrec de la persona o entitat que sol·licita l’espai.
Import normal:
Fins a 3 hores: 340,85 euros.
Fins a 6 hores: 681,60 euros.
Import reduït:
Fins a 3 hores: 170,45 euros.
Fins a 6 hores: 340,85 euros.Sala menjador de l'Arxiu Joan Maragall

Menjador de l'Arxiu Joan Maragall

Menjador de l'Arxiu Joan Maragall

Situació: planta 0.
Superfície total: 45 m2, més galeria de 23 m2.
Capacitat: 40 persones.
Serveis inclosos: consum ordinari d’energia elèctrica, neteja bàsica, personal tècnic per posar en funcionament les instal·lacions, una persona responsable de l’espai, equips de megafonia (un micròfon de sobretaula, un micròfon sense fil i rac de premsa de dotze sortides). Qualsevol altre servei és a càrrec de la persona o entitat que sol·licita l’espai.
Serveis opcionals: prèvia sol·licitud, es pot utilitzar el piano de mitja cua que hi ha a la sala.
Import normal:
Fins a 3 hores: 284,05 euros.
Fins a 6 hores: 568,05 euros.
Import reduït:
Fins a 3 hores: 142,05 euros.
Fins a 6 hores: 284,05 euros.
Import per la utilització del piano de mitja cua: 68,25 euros.

Consulteu l'Ordre CLT/80/2023, de 10 d'abril, per la qual es dona publicitat a les taxes que gestionen el Departament de Cultura i les entitats que en depenen.