Patrimoni

d'Editors i Editats de Catalunya

Barcelona, 1976-

Edicions de la Magrana


(Actualització 16/05/2024)

Fundada el 1975 per Francesc Vidal, Jaume Fuster, Jordi Moners i Sinyol i Carles-Jordi Guardiola i Noguera, tots quatre membres del PSAN (Partit Socialista d’Alliberament Nacional); Edicions de la Magrana va néixer amb la voluntat de ser un referent en obres d’història i pensament polític. Posteriorment, a partir de 1978, inicià una renovació per tal de sobreviure a la crisi, i introduí nous continguts temàtics com la literatura - la narrativa juvenil, la novel·la, la poesia -, la cuina, les biografies, les guies de viatge, entre d’altres, agrupades sota diverses col·leccions. Fins al 1978 l’editorial es manté amb el plantejament inicial. A partir d’aquest any, amplia les temàtiques i les col·leccions, reorienta l'economia i entren nous accionistes com Àlex Broch, Vinyet Panyella, Lluís Jou, Lluís Simon, Jordi Úbeda, Miquel Horta i Antoni Tàpies. A principis dels anys vuitanta Edicions 62, compra el 17% de les seves accions. L’editorial es va mantenint, i es centra en les publicacions d’àmbit literari més comercials fins que l’any 2000 és adquirida pel grup RBA com a segell autònom i l'any 2004 s’hi fusiona definitivament.

Targetó que anuncia l'aparició dels tres primers llibres

+ informació

Consulteu el fons

Fons Edicions de la Magrana a la Biblioteca de Catalunya

El 2001 Edicions de la Magrana va cedir en dipòsit el seu arxiu administratiu a la BC; el 2005, RBA va convertir el dipòsit en donació.

Inventari

Catàlegs d'editors de la col·lecció Bergnes de las Casas (Biblioteca de Catalunya)

Catàlegs d'editors de Catalunya a partir de 1976 (Biblioteca de Catalunya)

Més informació i documentació sobre l'obra produïda


Bonada, Lluís, “La Magrana, un creixement espectacular de la militància política a la promoció cultural”, Serra d’Or, 331 (Abril 1987), p. 71-73.

Edicions de La Magrana, 1976-1991: 15 anys fent llibres. Barcelona: Edicions de La Magrana, DL 1991.

Llanas, Manuel. L'Edició a Catalunya. Segle XIX. Barcelona: Gremi d'Editors de Catalunya, 2004.

Llanas, Manuel. L'Edició a Catalunya. Segle XX (fins a 1939). Barcelona: Gremi d'Editors de Catalunya, 2005

Llanas, Manuel; Chumillas, Jordi. Edicions de La Magrana (1976-2000). Política, literatura i escola. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2012.

Nadal, Marta, “Carles-Jordi Guardiola i La Magrana, vint anys d’un fruit saborós”, Serra d’Or, 442 (octubre 1996), p. 41-44.