Heritage

of the Publishers and the Published of Catalonia

Barcelona, 1926-

Editorial Alpha


(Updated 09/08/2022)

Publishing house created on 1926 under sponsorship of Francesc Cambó. It was oriented to the publication of works of humanistic character. The collections stand out was the Fundació Bernat Metge and Clàssics de tots els temps.

+ information

Search collections

In 2017 the Fundació Institut Cambó donated the archives of Editorial Alpha to the Biblioteca de Catalunya. Nowadays, the archives are in process of classification and description.

Web of the l'Institut Cambó


Franquesa, Montserrat. La Fundació Bernat Metge, una obra de país (1923-1938). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2013.  (Textos i estudis de cultura catalana; 181).

Llanas, Manuel. L'Edició a Catalunya. Segle XX  (1939-1975). Barcelona: Gremi d'Editors de Catalunya, 2005.

Llanas, Manuel. L'Edició a Catalunya.Segle XX (fins a 1939). Barcelona: Gremi d'Editors de Catalunya, 2005.

Vidal i Jansà, Mercè. Teoria i crítica en el Noucentisme: Joaquim Folch i Torres. [Barcelona]: Abadia de Montserrat, 1991.