Patrimoni

d'Editors i Editats de Catalunya

Barcelona, 1947-1996

Aedos


(Actualització 16/05/2024)

Aedos (nom corresponent a les sigles d’Agència Editora i Distribuïdora d’Obres Selectes) va ser una empresa editorial fundada a Barcelona l’any 1947 per Josep M. Cruzet i dirigida posteriorment per la seva muller, Maria Borràs de Quadras.

+ informació

Consulteu el fons

Fons Josep Maria Cruzet. Editorial Aedos a la Biblioteca de Catalunya

La Biblioteca de Catalunya va comprar aquest fons a Sebastià Borràs, un dels directors de la Llibreria Catalònia. Conté documentació tant professional –de la Llibreria Catalònia-Casa del Libro, Editorial Selecta i Editorial Aedos—com personal. Es conserven 105 caixes entre memòries, estatuts, llibres de comptabilitat, homenatges a autors, documentació sobre col·leccions, traduccions, papers de censura, premis literaris, etc.

Catàlegs d'editors i llibreters de la col·lecció Bergnes de las Casas (Biblioteca de Catalunya)

Més informació i documentació sobre l’obra produïda

Catàlegs d'editors de Catalunya de 1940 a 1975 (Biblioteca de Catalunya)


Llanas, Manuel. L'Edició a Catalunya. Segle XX (1939-1975). Barcelona: Gremi d'Editors de Catalunya, 2005.