Patrimoni

d'Editors i Editats de Catalunya

Biblioteca técnica Aedos (1969-1990, aproximadament)


(Actualització 08/01/2016)

Inclou obres sobre tècnica agrícola i veterinària. Se'n publiquen uns set volums.