Patrimoni

d'Editors i Editats de Catalunya

Montserrat, 1950-

Publicacions de l'Abadia de Montserrat


(Actualització 16/05/2024)

L’Abadia Montserrat és l’entitat editorial més antiga del món, des del 1498 fins al segle XXI Montserrat ha estat, pràcticament sense interrupció, una institució —i més endavant una editorial— que ha promogut l’aparició de molts milers d’estampes, de butlles, de gravats, de llibres i de revistes de tota mena. Ja durant el segle XX, l’abat Antoni M. Marcet estimulà la creació d’una editorial en el sentit modern de la paraula, amb diverses col·leccions de llibres i amb revistes de divulgació i d’investigació, però reduïda encara als temes religiosos.

L’abat García Jiménez de Cisneros va instal·lar una impremta pròpia al monestir, que va treballar activament des del 1499 fins al 1524. Va haver-hi un buit de més de dos segles —entre el XVII i el XIX— però després d’aquest parèntesi en la producció les coses tornaren a funcionar i als anys cinquanta va augmentar de manera progressiva l’activitat editorial del monestir però no solament de la cultura catalana, també van proliferar les publicacions en llengua castellana, llatí i en les diverses llengües d’Europa.

Actualment les principals matèries que publica són: història, art, assaig, estudis de llengua i literatura, religió, música per a escoles, excursionisme i llibre infantil i juvenil. A més de l'edició de llibres, també publica de forma quinzenal i mensual les revistes Serra d'or, Tretzevents, Piu-Piu, Documents d'Església, Qüestions de vida cristiana, Studia Monastica, Randa, Catalan Review i Caplletra.
Avui dia el seu catàleg editorial compta amb més de 3.000 títols. 


Consulteu el fons

Publicacions Abadia de Montserrat conserva els fons de l'editorial a partir dels anys cinquanta. Les consultes són d'accés restringit. Per a més informació <direccio@pamsa.cat>

Més informació i documentació sobre l’obra produïda

Catàleg d’editors de catalunya fins 1939 (Biblioteca de Catalunya)


Web de Publicacions de l'Abadia de Montserrat

Altés i Aguiló, Francesc X., Massot i Muntaner,  Josep,  Faulí, Josep. Cinc-cents anys de Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2005.

Llanas, Manuel. L'edició a Catalunya. Segle XX (fins a 1939). Barcelona: Gremi d'Editors de Catalunya, 2005.

Llanas, Manuel. L'edició a Catalunya. Segle XX (1939-1975). Barcelona: Gremi d'Editors de Catalunya, 2005