Patrimoni

d'Editors i Editats de Catalunya

Barcelona, 1972-1989

Laia


(Actualització 16/05/2024)

Fundada el 1972, Editorial Laia recull el relleu d’Editorial Estela, clausurada pel règim franquista, i en conserva l’equip directiu, amb Alfons Comín i Josep Verdura. Va exercir la resistència antifranquista i amb la transició democràtica continuà el seu compromís polític.

+ informació

Consulteu el fons

Els fons Editorial Laia va ingressar a l’Arxiu Nacional de Catalunya l’any 2004 per donació. Està en procés de descripció.

Catàlegs d'editors i llibreters de la col·lecció Bergnes de las Casas (Biblioteca de Catalunya)

Més informació i documentació sobre l’obra produïda

Catàlegs d'editors de Catalunya de 1940 a 1975 (Biblioteca de Catalunya)


Llanas, Manuel. L'Edició a Catalunya. Segle XX, els darrers trenta anys. Barcelona: Gremi d'Editors de Catalunya, 2007.

Sans i Travé, Josep M. “Salvación y recuperación de archivos privados por parte del Arxiu Nacional de Catalunya”, comunicació presentada a les VI Jornadas de Patrimonio Histórico y Territorial: Patrimonio Olvidado, Patrimonio Recuperado. Laredo-Santander: Universidad de Cantabria, 3 y 4 de abril de 2014