Menu más alto

Estás en: Inicio / Fondos-colecciones / Busca Fondos y colecciones / Subcol·lectoria d'espolis i vacants de la diòcesi de Barcelona
Subcol·lectoria d'espolis i vacants de la diòcesi de Barcelona

Fons integrat principalment per la documentació produïda per la gestió d’Alberto Pujol, subcol·lector, i de Juan Alonso del Real, comptador de la subcol·lectoria. Les tipologies documentals del fons són   bàsicament  tres: fonts normatives per la gestió, correspondència i  comptabilitats. El fons es conserva en 2 unitats d'instal·lació.

Els espolis eren els béns que els beneficiats deixaven a la seva mort;  vacants eren les rendes que es produïen des de la mort del beneficiat a  la nova col·lació. A partir del concordat de 1753, tots aquests béns  revertien a la Corona. El subcol·lector, que depenia del col·lector  general nomenat pel rei, era el responsable de cobrar les rendes i  productes dels béns mobles i semovents que els arquebisbes i bisbes  deixaven al morir, entre altres.

Subcol·lectoria d'espolis i vacants de la diòcesi de Barcelona

Acceso: Sala de reserva

Alcance: 1768 – 1845 (predomina 1783 – 1838).

Procedencia: Desconeguda

Fecha procedencia: 1936-1939?

Etiquetas: Arxiu , Fons eclesiàstics

Volver