Menu más alto

Estás en: Inicio / Fondos-colecciones / Tesoros de la BC / Enregistraments històrics. Part II- L’era d'or acústica (1910-1925)
Enregistraments històrics. Part II- L’era d'or acústica (1910-1925)

La Victor Salon Orchestra els anys 20. (George H. Clark Radioana Collection. Archives Center, National Museum of American History, Smithsonian Institution.)

Autores: Margarida Ullate i Estanyol (Fonoteca)

Es consideren enregistraments acústics aquells que s’han efectuat mitjançant un procediment de captació del so directe, només amb la intervenció d’una trompa que concentrava el so, el qual passava per una membrana que transmetia l’energia sonora al sefir o agulla enregistradora. Aquest fou el procediment utilitzat fins a l’aparició del microfon, que iniciaria l’era dels enregistraments elèctrics el 1925 (1927 a l’estat espanyol).

Volver