Patrimoni

d'Editors i Editats de Catalunya

Barcelona, 1958-1971

Estela


(Actualització 16/05/2024)

Editorial Estela va néixer el 1958 sota la influència del catolicisme francès proper al Concili Vaticà II. Els seus fundadors, Marià Vila d’Abadal, Ramon Muntanyola i Josep M. Pinyol, entre altres, volien difondre obres en la línia del cristianisme progressista per tal d’arribar a un públic que les demanava. La línia editorial va passar per diverses mans, com ara Joan Misser, Vicenç Nolla, Maria Martinell, Josep M. Pinyol, Alfonso Carlos Comín o Josep Verdura.

+ informació

Consulteu el fons

Els fons Editorial Estela va ingressar a l’Arxiu Nacional de Catalunya l’any 1999 per donació. Està en procés de descripció.

Catàlegs d'editors i llibreters de la col·lecció Bergnes de las Casas (Biblioteca de Catalunya)

Catàlegs d'editors de Catalunya de 1940 a 1975 (Biblioteca de Catalunya)

Més informació i documentació sobre l'obra produïda


Llanas, Manuel. L'Edició a Catalunya. Segle XX (1939-1975) Barcelona: Gremi d'Editors de Catalunya, 2006.

Martinell, Maria, “Aportació de l'Editorial Estela al moviment d'Espiritualitat Litúrgica” dins II Congrés Litúrgic de Montserrat. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1967, p. 255-260.