Patrimoni

d'Editors i Editats de Catalunya

Barcelona, 1917-1924

Editorial Catalana


(Actualització 16/05/2024)

L’Editorial Catalana fou creada per iniciativa d’Enric Prat de la Riba, amb Francesc Cambó al capdavant del consell d’administració, la gerència dels germans Josep i Pau Pugés i, fins al 1921, la direcció literària de Josep Carner. L’editorial inicià la seva activitat entenent que Catalunya “es deleix per a assolir la plenitud intel·lectual i presentar-se al món amb un bagatge de cultura no inferior al de cap altra nació europea”. És en aquest sentit que Editorial Catalana volgué “catalanitzar Catalunya, Balears i València en ço que hi ha de més dignificant en un poble, que és la cultura”. També es fixà com a objectiu impulsar la producció intel·lectual d’autors catalans i mostrà, des de l’inici, una gran confiança en les possibilitats del mercat del llibre català.

+ informació