You are at: Home / About us / Directory & Organization
Staff Directory by Unitat Gràfica

Description: La Unitat Gràfica gestiona el fons patrimonial en suport gràfic, format per una àmplia varietat de documents (prop de 50.000 unitats documentals), que daten des del s. XVI fins a els nostres dies. L’heterogeni material de la unitat és de diferents formats: cartells, estampes, dibuixos, fotografies, ex-libris, fotogravats antics, planxes calcogràfiques, matrius xilogràfiques, litografies, mapes, programes d’actes, prospectes etc.

Phone: 34 93 270 23 00

Address: Carrer de l'Hospital, 56
08001 - Barcelona

This unit depends on: Direcció

Units that depend:

Work in this unit :

Name: Sílvia

Surname: Ferrer Condomines

Post: Directora de la Unitat Gràfica

Email: sferrer@bnc.cat

Phone: 34 93 270 23 00

Ext: 84013198

Name: M. Angels

Surname: Granados Colillas

Email: magranados@bnc.cat

Phone: 34 93 270 23 00

Ext: 84013286

Name: Roser

Surname: Insenser Brufau

Email: rinsenser@bnc.cat

Phone: 00 34 93 270 23 00

Ext: 84013201

Name: Concepció

Surname: Isern Ferrando

Email: cisern@bnc.cat

Phone: 34 93 270 23 00

Ext: 84013199

Name: Ruth

Surname: Queixalós Palomares

Email: rqueixalos@bnc.cat

Phone: 34 93 270 23 00

Ext: 84013205

Name: Maria

Surname: Sadurní López

Email: msadurni@bnc.cat

Phone: 34 93 270 23 00

Ext: 84013206

Name: Montserrat

Surname: Sanchiz Bosch

Email: msanchiz@bnc.cat

Phone: 34 93 270 23 00

Ext: 84013238

Name: Xavier

Surname: Soler Avila

Email: xsoler@bnc.cat

Phone: 34 93 270 23 00

Ext: 84013204