Heritage

of the Publishers and the Published of Catalonia

Barcelona (Carrer del Pi, 13), 1959-

Rafael Dalmau, Editor


(Updated 02/02/2017)

Rafael Dalmau, Editor va ser fundada l'any 1959 per Rafael Dalmau i Farreres, conjuntament amb la seva filla Maria Carme Dalmau i Dalmau, després d'una llarga trajectòria de vinculació amb el món del llibre.

+ information

Search collections

Rafael Dalmau,  Editor, conserva el seu arxiu i gestiona dos importants arxius fotogràfics, estretament lligats a l'editorial: l'arxiu Pere Català i Pic i l'arxiu Pere Català i Roca, ambdós digitalitzats. Per consultes sobre el fons de l'arxiu fotogràfic de Francesc Català-Roca, cal adreçar-se a l'arxiu fotogràfic del Col·legi d'arquitectectes arxiufotografic@coac.cat

Catàlegs d'editors i llibreters de la col·lecció Bergnes de las Casas

Web de Rafael Dalmau editor

Més informació i documentació sobre l'obra produïda


Samsó, Joan. «7. Rafael Dalmau, Editor», a La cultura catalana: entre la clandestinidad i la represa pública, volum II. 1a ed..  Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995, p.303-318.

Manent, Albert. "Cinquanta anys de l'editorial Rafael Dalmau", Serra d'Or, múm. 603 (març 2010), p. 23-25