Biblioteca de Catalunya >> MARC >> RDA i MARC

RDA i MARC

Juliol 2014

Les actualitzacions 9-18 de MARC 21 inclouen tots els canvis fets en MARC, i aprovats fins juny de 2014, per poder utilitzar el MARC amb RDA.

Tipus de contingut, suport, i suport físic, i característiques de suport físic

Tipus de contingut d'RDA

Tipus de suport d'RDA

Tipus de suport físic d'RDA

Característiques del suport físic d'RDA

Atributs dels noms i dels recursos

Els atributs de noms i títols són en general informacions que han estat anotades en els encapçalaments de nom (per exemple, la data de naixement) o en els encapçalaments de títol uniforme (per exemple, tonalitat (música)) -- o poden haver estat inclosos en una nota d'un registre d'autoritat de nom o títol. Amb RDA, els atributs, poden ser anotats separadament de l'encapçalament o com a part de l'encapçalament, o de totes dues maneres. S'han establert nous camps per a aquests atributs dels noms i dels recursos (obres i expressions).

Nous camps MARC d'Autoritat per als atributs de nom:

046 - Dates especials codificades (R)
368 - Altres atributs de persona o d'entitat (R)
371 - Adreça (R)
372 - Camp d'activitat (R)
373 - Grup associat (R)
374 - Ocupació (R)
375 - Gènere (R)
376 - Informació sobre la família (R)
378 - Forma completa de nom personal (NR)

Nous camps MARC d'Autoritats i Bibliogràfic per als atributs d'obres i expressions:

046 - Dates especials codificades (nous subcamps només)
370 - Lloc associat (R)
377 - Llengua associada (R)
380 - Forma de l'obra (R)
381 - Altres característiques distintives de l'obra o de l'expressió (R)
382 - Repartiment de l'execució (R)
383 - Designació numèrica de l'obra musical (R)
384 - Tonalitat (música) (NR)

Relacions

Nom a recurs

Recurs a recurs

Nom a nom

Altres canvis en MARC per a RDATraducció de l'Oficina MARC de la Biblioteca de Catalunya
Traducció de: RDA in MARC
Library of Congress, Network Development and MARC Standards Office

© de la traducció catalana: Biblioteca de Catalunya, 2013-2015


Biblioteca de Catalunya >> MARC >> RDA i MARC
(20/07/2015)