Servei de Normalització Bibliogràfica (SNB)

Tasques i funcions

Tradueix i adapta la normativa bibliogràfica internacional. Manté les llistes d'autoritat de noms i matèries de la biblioteca (LEMAC i LENOTI) i lidera el Catàleg d'Autoritats de Noms i Títols de Catalunya (CANTIC), així com la incorporació i formació de noves institucions participants.

Qui treballa a Servei de Normalització Bibliogràfica (SNB)

Hisria

Neix amb el Decret 300/1995 d’estructura de la Biblioteca de Catalunya. Realitza entre d’altres les funcions de l'antic Institut Català de Bibliografia creat al 1981.

Dades de contacte:

Imma Ferran

Imma Ferran

Cap

iferran@bnc.cat

+34 93 452 69 03 (ext. 84013260)

+ informació a

Professionals > Catalogació

Càntic

LEMAC

LENOTI