Servei d’Adquisicions

Tasques i funcions

Gestiona, planifica i executa les adquisicions per compra, donatiu i intercanvi en col·laboració amb les unitats i seccions, per construir una col·lecció de referència actualitzada i proporcionar suport a la recerca especialment en l'àmbit català i d'humanitats.

Qui treballa a Servei d’Adquisicions

Hisria

Neix amb el Decret 300/1995 d’estructura de la Biblioteca de Catalunya. Anteriorment era la Secció de Registre.

Dades de contacte:

Neus Llisterri

Neus Llisterri

Cap del Servei

nllisterri@bnc.cat

+34 93 452 69 00 (ext. 84013248)

+ informació a

Serveis > Llibres per a entitats

Serveis > Proposa adquisicions