Recursos Humans

Tasques i funcions

Gestiona el personal funcionari i laboral a efectes de selecció, contractació, nòmines, seguretat social i RLT.

Qui treballa a Recursos Humans

Hisria

Secció creada l’any 1995 mitjançant el Decret 300/1995 d’estructura de la Biblioteca de Catalunya. Forma part d’Administració

Dades de contacte:

Ester Bessa

Cap

ebessa@bnc.cat

+34 93 270 23 00 (ext. 84013113)

+ informació a

Inici > Treballar a la BC