Preservació i Conservació

Tasques i funcions

Té cura de la conservació i preservació dels documents. Assessora a institucions del país en aquestes matèries.

Qui treballa a Preservació i Conservació

Hisria

Secció creada l’any 1995 mitjançant el Decret 300/1995 d’estructura de la Biblioteca de Catalunya. Forma part del Servei d’Emmagatzemament, Preservació i Conservació (SEPIC).

+ informació a

Professionals > Preservació i Conservació