Gestió Econòmica

Tasques i funcions

Gestiona el control pressupostari d’ingressos i despeses, la seva execució i la comptabilitat i liquidació anual.

Qui treballa a Gestió Econòmica

Història

Secció creada l’any 1995 mitjançant el Decret 300/1995 d’estructura de la Biblioteca de Catalunya. Forma part d’Administració

Dades de contacte:

Marc Méndez Comellas

Marc Méndez Comellas

Cap

mmendez@bnc.cat

+34 93 270 23 00 (ext. 84013109)