Direcció

Tasques i funcions
Lidera la biblioteca, promou les relacions institucionals i defineix les línies d'actuació i directrius de present i l’estratègia de futur.

Perfil i trajectòria professional

Retribucions, indemnitzacions i dietes

Incompatibilitats i declaracions d'alts càrrecs (activitats, béns i interessos)

Codi de bones pràctiques per als alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya

Qui treballa a Direcció

Dades de contacte:

Eugènia Serra Aranda

Eugènia Serra Aranda

Directora

eserra@bnc.cat

+34 93 270 23 00 (ext. 84013122)

+ informació a

Coneix-nos > Legislació

Coneix-nos > Qualitat i Estratègia