Assumptes Generals

Tasques i funcions

Gestiona la contractació administrativa d’obres i subministraments i les subvencions.

Qui treballa a Assumptes Generals

Hisria

Secció creada l’any 1995 mitjançant el Decret 300/1995 d’estructura de la Biblioteca de Catalunya. Forma part d’Administració

+ informació a

Inici > Perfil del contractant

Inici > Subvencions i altres