Àrea de Tecnologia de la Informació (ATI)

Tasques i funcions

Planifica, gestiona i manté el parc informàtic i les xarxes de comunicació. Desenvolupa i implementa aplicacions específiques i corporatives de la Generalitat. Contribueix al desenvolupament de la preservació digital

Qui treballa a Àrea de Tecnologia de la Informació (ATI)

Hisria

Neix el 1995 amb el Decret 300/1995 d’estructura de la Biblioteca de Catalunya, quan la biblioteca, ja organisme autònom, opta per disposar de serveis informàtics propis.

Dades de contacte:

Karibel Pérez Villalba

Karibel Pérez Villalba

Coordinadora

kperez@bnc.cat

+34 93 270 23 00 (ext. 84013130)

+informació a

Professionals > Preservació digital