Recursos Humans

Tasques i funcions

Gestiona el personal funcionari i laboral a efectes de selecció, contractació, nòmines, seguretat social i RLT.

Qui treballa a Recursos Humans

Hisria

Secció creada l’any 1995 mitjançant el Decret 300/1995 d’estructura de la Biblioteca de Catalunya. Forma part d’Administració

+ informació a

Inici > Treballar a la BC